Πρωκτός

Η περιοχή του πρωκτού παρά το μικρό της μέγεθος σε σχέση με τον υπόλοιπο πεπτικό σωλήνα, έχει απασχολήσει την ιατρική από αρχαιοτάτων χρόνων και συνεχίζει να απασχολεί σε διαγνωστικό και θεραπευτικό επίπεδο και την σύγχρονη ιατρική.

Η συγκεκριμένη ανατομική περιοχή εμφανίζει παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν στον ασθενή από έντονο πόνο μέχρι και σοβαρές ψυχολογικές εκδηλώσεις απόρροια των δυσεπίλυτων και επίμονων συμπτωμάτων.

Η σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων του πρωκτού, βασίζεται στην κατανόηση της πολύπλοκης ανατομίας και φυσιολογίας του. Παρά τη συνεχώς αυξανόμενη κατανόηση και εξοικείωση με την περιοχή, καθώς και την αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, δεν είναι λίγες οι φορές που ο ιατρός αδυνατεί να δώσει λύση.

Pin It