Οισοφάγος Barrett

Πρόκειται για την αντικατάσταση του φυσιολογικού πλακώδους επιθηλίου του οισοφάγου με κυλινδρικό ως μια ιδιόμορφη επούλωση των χρόνιων βλαβών της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης ( ΓΟΠΝ ) η οποία επιπλέκει το 7-20 % των περιπτώσεων της.

 

Συνυπάρχουν όλες οι διαταραχές που χαρακτηρίζουν την ΓΟΠΝ :

  • Ανεπάρκεια του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα ( ΚΟΣ ).
  • Διαταραχή της περισταλτικότητας του οισοφάγου.
  • Γαστρική υπεροξύτητα.
  • Αυξημένη συχνότητα αλκαλικής παλινδρόμησης.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Οι επιπλοκές του οισοφάγου Barrett είναι :

  • Ανάπτυξη εξελκώσεων με πιθανή αιμορραγία, στένωση και διάτρηση.
  • Εκκίνηση αλληλουχίας δυσπλασία – καρκίνος.

Ο κίνδυνος ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος του οισοφάγου είναι 40 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού. Το 1/3 των ασθενών κατά την διάγνωση έχει ήδη αδενοκαρκίνωμα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση του οισοφάγου Barrett τίθεται ενδοσκοπικά και επιβεβαιώνεται ιστολογικά με βιοψία. Ο βαθμός της δυσπλασίας ( φυσιολογικό - χαμηλός βαθμός δυσπλασίας – υψηλός βαθμός δυσπλασίας – καρκίνος  ) είναι αυτός που καθορίζει την επικινδυνότητα ανάπτυξης αδενοκαρκινώματος καθώς και το είδος της θεραπείας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία είναι χειρουργική. Το κυλινδρικό επιθήλιο άπαξ και αναπτυχθεί δεν υποστρέφει. Εκείνο που επιτυγχάνεται είναι η σταθεροποίηση του και η μη πρόοδος του σε υψηλότερα επίπεδα δυσπλασίας μέσω της εξαφάνισης του προδιαθεσικού αιτίου που δεν είναι άλλο από την ΓΟΠΝ. Εάν έχει ήδη αναπτυχθεί αδενοκαρκίνωμα τότε η θεραπεία ακολουθεί τα πρωτόκολλα του καρκίνου του οισοφάγου δηλαδή οισοφαγεκτομή και λεμφαδενικό καθαρισμό. Για περιπτώσεις πολύ χαμηλού βαθμού δυσπλασίας σήμερα εφαρμόζεται η  Ενδοσκοπική αφαίρεση του βλεννογόνου - EMR ( endoscopic mucosal resection ) .

Όπως είπαμε η κύρια αιτία του οισοφάγου Barrett είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Στόχος του χειρουργού είναι να αποκαταστήσει την επάρκεια του κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα με μια αντιπαλινδρομική επέμβαση.

  • Θολοπλαστική κατά Nissen. Αποτελεί τη συχνότερα εκτελουμένη εγχείρηση για την θεραπεία της ΓΟΠΝ. Συνίσταται στην αναδίπλωση του θόλου του στομάχου γύρω από τον τελικό οισοφάγο σε όλη του την περίμετρο 360Ο .
  • Θολοπλαστική κατά Toupet. Θολοπλαστική κατά 270ο .
  • Θολοπλαστική κατά BelseyMark IV. Θολοπλαστική κατά 270ο σε συνδυασμό με αριστερή θωρακοτομή.
  • Θολοπλαστική κατά Dor. Θολοπλαστική κατά 180ο - 200ο .

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟ BARRETT

Η χειρουργική είναι η οριστική λύση σε ασθενείς με ΓΟΠΝ και οισοφάγο Barrett όπου η συντηρητική και η φαρμακευτική αγωγή δεν έδωσε την λύση. Με την λαπαροσκοπική και την ρομποτική χειρουργική ο χειρουργός έχει στην φαρέτρα του δυο πολύ δυνατά όπλα. Λόγω της ανατομίας, ο οισοφάγος είναι ένα δύσκολα προσβάσιμο όργανο στην ανοικτή χειρουργική. Γι΄αυτό το λόγω πολλές επεμβάσεις έχουν πρόσβαση και από τον θώρακα μέσω θωρακοτομής, με πολλές επιπλοκές για τον ασθενή. Στην λαπαροσκοπική και την ρομποτική χειρουργική η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη με μεγάλα οφέλη για τον ασθενή που αποφεύγει μεγάλες τομές και μακροχρόνιες νοσηλείες.

Pin It