Όγκοι του Οισοφάγου

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ

 

Είναι πολύ σπάνιοι περίπου το 1% όλων των οισοφαγικών όγκων.

 • Λειομύωμα. Το πιο συχνό 60% των καλοηθών όγκων. Πλέον κατατάσσεται στουs στρωματικούς όγκους GIST ( Gastro intestinal stromal tumors ).
 • Κύστεις.
 • Πολύποδες.
 • Αιμαγγειώματα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Ακτινογραφία με βαριούχο γεύμα.
 • Ενδοσκόπηση και λήψη βιοψιών.
 • Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία των καλοηθών όγκων του οισοφάγου είναι χειρουργική.

 • Θωρακοσκοπικά. Εκπυρήνιση του όγκου.
 • Θωρακοτομή.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

 

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι ένας εξαιρετικά επιθετικός όγκος με πολύ φτωχή πρόγνωση. Στη δυτική κοινωνία είναι σπάνιος ενώ στα κράτη της Ασίας και της Αφρικής είναι σχεδόν ενδημικός.

Στη δύση οι αιτίες είναι:

 • Κατανάλωση καπνού. Κυρίως το μάσημα του καπνού.
 • Κατανάλωση αλκοόλ.
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και οισοφάγος Barrett ( αυξάνει τον κίνδυνο 40 φορές ).

Στην Ασία και την Αφρική:

 • Δίαιτα. Καυτά ροφήματα, παστά και νιτροσαμίνες.
 • Δυσπλασία του μέσου τριτημορίου του οισοφάγου χωρίς ΓΟΠΝ.

 

Άλλα αίτια κοινά ανά τον πλανήτη είναι:

 • Μακρύ ιστορικό αχαλασίας οισοφάγου.
 • Στένωση οισοφάγου από καυστικά. Αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου 1000 φορές.
 • Γενετικοί παράγοντες. Τύλωση.
 • Σύνδρομο Plummer Vinson.

 

Στην Ασία και τη Αφρική ο τύπος του καρκίνου που επικρατεί κατά 80% είναι το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του μέσου τριτημορίου του οισοφάγου. Αυτό επικρατούσε και στον δυτικό κόσμο μέχρι το 1970. Σταδιακά και λόγω αύξησης της  γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και του οισοφάγου  Barrett υπερίσχυσε το αδενοκαρκίνωμα του οισοφάγου και της καρδιοοισοφαγίκης συμβολής.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

 • Δυσφαγία. Το βασικότερο σύμπτωμα στο 85% των περιπτώσεων. Είναι προοδευτική, αρχικά για τα στέρεα και στη συνέχεια για τα υγρά.
 • Απώλεια βάρους, καχεξία και αφυδάτωση λόγω της δυσφαγίας.
 • Ανάρροιες.
 • Βήχας λόγω εισροφήσεων.
 • Βράγχος φωνής λόγω διήθησης των λαρυγγικών νεύρων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • Ακτινογραφία με βαριούχο γεύμα. Εικόνα δαγκωμένου μήλου.
 • Ενδοσκόπηση και λήψη βιοψιών.
 • Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα.
 • Βρογχοσκόπηση.
 • Αξονική τομογραφία.
 • Υπερηχογράφημα τραχήλου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο καρκίνος του οισοφάγου παραμένει ως σήμερα μια εξαιρετικά θανατηφόρος νόσος, με συνολικό ποσοστό επιβίωσης μετά από Εκτομή ( παρηγορική ή θεραπευτική ) που δεν ξεπερνά το 20% - 35%.

Η χειρουργική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας του καρκίνου του οισοφάγου.

Η οισοφαγεκτομή είναι μια πολύ βαριά επέμβαση που δεν γίνεται σε όλους τους ασθενείς. Πρόκειται για επέμβαση που μπορεί να έχει έως τρεις προσπελάσεις, κοιλιακή, θωρακική και τραχηλική :

 • Οισοφαγεκτομή χωρίς θωρακοτομή. Κοιλιακή και τραχηλική προσπέλαση και αναστόμωση στον τράχηλο με περιορισμένη λεμφαδενεκτομή.
 • Οισοφαγεκτομή τριών πεδίων ( McKeown ). Κοιλιακή, θωρακική και τραχηλική προσπέλαση με ευρύ λεμφαδενικό καθαρισμό.
 • Οισοφαγεκτομή δυο πεδίων ( Ivor Lewis ή Tanner ). Κοιλιακή και θωρακική προσπέλαση με λεμφαδενικό καθαρισμό.
 • Οισοφαγεκτομή με αριστερή θωρακοκοιλιακή προσπέλαση.

 

Η αντικατάσταση του οισοφάγου γίνεται με το στόμαχο, το παχύ ή το λεπτό έντερο. Τα τελευταία χρόνια στην θεραπεία του καρκίνου του οισοφάγου έχει προστεθεί η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία πριν ή και μετά το χειρουργείο. Οι πιο συχνές μεταστάσεις είναι στους πνεύμονες, το ήπαρ και τα οστά.

Όπως καταλαβαίνουμε η χειρουργική του οισοφάγου είναι πολύ απαιτητική και από την πλευρά του χειρουργού αλλά και από την πλευρά του ασθενή. Η βαρύτητα της θωρακοτομής, η οισοφαγεκτομή σε έναν δύσκολο και επικίνδυνο ανατομικά χώρο, η προετοιμασία του οργάνου για αντικατάσταση, η αναστόμωση, η πολύωρη επέμβαση και η κακή κατάσταση του ασθενή λόγω του καρκίνου είναι στοιχεία που κάνουν την χειρουργική του οισοφάγου να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Με την λαπαροσκοπική, ρομποτική και θωρακοσκοπική χειρουργική που εφαρμόζεται και στον οισοφάγο τα τελευταία χρόνια έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το χειρουργικό τραύμα και με λεπτούς και υπό άμεση όραση χειρισμούς να προσφέρουμε στον ασθενή καλύτερη μετεγχειρητική πορεία με λιγότερο πόνο και μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.

Pin It