Οισοφάγος

Ο Οισοφάγος είναι ένας επιμήκης μυώδης σωλήνας που ξεκινάει από τον φάρυγγα και καταλήγει στο στόμαχο. Έχει μήκος 25 – 30 και πλάτος 2 – 3 εκατοστά. Η μοναδική λειτουργία του είναι η μεταφορά των τροφών από την στοματική κοιλότητα στο στόμαχο. Στην πορεία του αυτή ο οισοφάγος διελάυνει τρεις κοιλότητες :

  • Τον τράχηλο.
  • Τον θώρακα.
  • Την κοιλιακή κοιλότητα.

Ο οισοφάγος έχει δυο σφιγκτήρες :

  • Άνω οισοφαγικός σφιγκτήρας ( Α.Ο.Σ. ). Βοηθά στην λειτουργεία της κατάποσης και στην αποφυγή εισρόφησης.
  • Κάτω οισοφαγικός σφιγκτήρας ( Κ.Ο.Σ ). Αποτελεί βαλβίδα ασφαλείας η οποία με την χαλάρωση της επιτρέπει την προώθηση των τροφών προς τον στόμαχο ενώ με την σύσπαση της αποτρέπει την παλινδρόμηση του γαστρικού περιεχομένου.
Pin It