Νέα

Η επιβίωση από καρκίνου έχει αυξηθεί τα τελευταία επτά χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με μία από τις 24 συνηθέστερες μορφές καρκίνου μεταξύ 2010 και 2014. Συνολικά, τόσο μετά από 1 χρόνο από τη διάγνωση όσο και μετά από 5 χρόνια, η επιβίωση έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2009.

Εννέα στους δέκα (το 89,4%) ασθενείς με καρκίνο του δέρματος μπορούν να αναμένουν ότι έχουν μπροστά τους τουλάχιστον μία δεκαετία ζωής, αναλόγως βέβαια με τη μορφή του καρκίνου, ενώ πάνω από δύο στις 10 γυναίκες (το 80,6%) με καρκίνο του μαστού έχουν την ίδια πρόγνωση. Αντίστοιχα, στους άνδρες με καρκίνο του προστάτη, οι οκτώ στους 10 (το 79,9%) μπορούν να αναμένουν ότι θα ζήσουν επί τουλάχιστον μία δεκαετία. Οι καρκίνοι του μαστού και του προστάτη είναι οι συχνότεροι καρκίνοι σε γυναίκες και άνδρες αντιστοίχως.

Ωστόσο δεν ακολουθούν όλες οι μορφές της νόσου αυτό το μοτίβο. Έτσι, απ’ όσους ασθενείς διαγιγνώσκονται με καρκίνο του πνεύμονα μόνο το 10% μπορούν να αναμένουν αυτή την πρόγνωση, απ’ όσους εκδηλώνουν καρκίνο του παγκρέατος το 6% και απ’ όσους εκδηλώνουν καρκίνο του εγκεφάλου το 12%. Ωστόσο και στις τρεις περιπτώσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τα ποσοστά των ασθενών που μπορούν να αναμένουν ότι θα ζήσουν κατ’ ελάχιστον μία πενταετία από τη διάγνωση.

Ορισμένες μορφές όπως αυτές του πνεύμονα, του παγκρέατος και του εγκεφάλου, δεν προκαλούν εξ αρχής συμπτώματα, η διάγνωσή τους καθυστερεί σημαντικά και αυτός είναι ένας λόγος για την υψηλή θνητότητα τους.

Για καρκίνους που εμφανίζονται και στα δύο φύλα, η επιβίωση τείνει να είναι υψηλότερη στις γυναίκες αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης ο οποίος έχει ένα υψηλότερο πενταετούς επιβίωσης (57%) στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες (48%). Άνδρες: Ποσοστά επιβίωσης 5 ετών για διάφορους καρκίνους

Άνδρες: Ποσοστά επιβίωσης 5 ετών για διάφορους καρκίνους

Γυναίκες: Ποσοστά επιβίωσης 5 ετών για διάφορους καρκίνους

«Η επιβίωση από καρκίνο έχει διπλασιασθεί τα τελευταία 40 χρόνια και πλέον για ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως αυτοί του μαστού και του δέρματος, πολύ πιθανότερο είναι να επιζήσουν οι ασθενείς παρά να χάσουν τη ζωή τους», δήλωσε η RebeccaSmittenaar, διευθύντρια της στατιστικής υπηρεσίας του οργανισμού Cancer Research UK.

Η βελτίωση στην επιβίωση των καρκινοπαθών οφείλεται στις εξελίξεις στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας.

Pin It